TYPOSZEREG PODSTAWOWY KOTŁÓW CO TYPU ELGAZ
MOC CIEPLNA17 kW23 kW29 kW35 kW41 kW
POWIERZCHNIA GRZEWCZAm21,52,02,53,03,5
WYMIARY GABARYTOWEAmm10501050105010501100
Bmm11001100110011001150
Cmm350450500550600
Dmm160260310360410
Emm530530530530580
ZUŻYCIE GAZUGZ‑35m3/h2,94,15,26,47,0
GZ‑502,23,14,04,95,3
SPRAWNOŚĆ MIN%8282828484
MASAKg180220250300320
Wyposażenie dodatkowe

– Pokojowy Regulator Temperatury – Pokojowy Regulator Temperatury Typu ELGAZ jak opisany w instrukcji obsługi. Obecnie dostępny jest również Bezprzewodowy (radiowy) cyfrowy termostat pokojowy C3 RF

– Programator Pogodowy – Kotły typu ELGAZ współpracują z wieloma Programatorami Pogodowymi dostępnymi na rynku pod warunkiem zastosowania przekaźnika o napięciu 9 V (przez typowy zasilacz z 220V na 9V) do sterowania elektrozaworem umieszczonym w układzie automatyki kotła.

– Sterownik Pompami Cyrkulacyjny – Kotły gazowe typu ELGAZ zamontowane w kombinowanym układzie grzewczym obiektu gdzie zastosowano również zasobnik ciepłej wody użytkowej zasilany dodatkowo z paneli słonecznych, energii elektrycznej oraz płaszcza wodnego z kominka wymagają zastosowania Sterownika Pompami Cyrkulacyjnymi, które obecnie sterują  wszystkimi przyłączonymi urządzeniami aby zapewnić optymalne wykorzystanie energii i ograniczyć zużycie gazu.

WZNOWIENIE 10 LETNIEJ GWARANCJI

Urządzenia typu ELGAZ produkowane są nieprzerwanie od 1972 r. i charakteryzują się
bardzo dużą żywotnością. Wprawdzie, na rynku polskim pojawiło się dużo urządzeń
gazowych różnych producentów zagranicznych, jednak przeprowadzone badania i testy
udowodniły nam i naszym użytkownikom, że żywotność kotłów gazowych typu ELGAZ to
minimum 70 lat. Ich konstrukcja działa jak akumulator ciepła, dzięki swojej bezwładności
cieplnej i zastosowaniu nowoczesnej instalacji centralnego ogrzewania (rury miedziane lub z
PCV). Uzyskujemy bardzo dobre efekty ekonomiczne z tytułu ograniczenia zużycia gazu,
który w nowoczesnych urządzeniach gazowych musi być dostarczony stale do podgrzewania
czynnika grzewczego w układzie. Wielu użytkowników kotłów gazowych typu ELGAZ staje
przed dylematem, czy modernizować dom, dokonać wymiany całej instalacji centralnego
ogrzewania i urządzenia grzewczego, czy ograniczyć się tylko do wymiany kotła. Z całą
odpowiedzialnością możemy doradzić, że zalecamy wymianę instalacji centralnego
ogrzewania i pozostawienie aktualnie eksploatowanego urządzenia gazowego typu ELGAZ.
Wielu użytkowników, którzy tak zrobili, nadsyła pod naszym adresem informacje
potwierdzające nasze doświadczenie co do oszczędności w zużyciu gazu. W związku z
powyższym proponujemy wszystkim dotychczasowym użytkownikom urządzeń Wznowienie
10-letniej gwarancji pod warunkiem wykonania przeglądu i naprawy przez autoryzowany
Serwis kotłów gazowych. W celu skorzystania z tej formy gwarancji prosimy o nawiązanie
kontaktu z serwisem.

 

WARUNKI WZNOWIENIA 10-LETNIEJ
GWARANCJI NA KOTŁY GAZOWE TYPU ELGAZ
UDZIELANE PRZEZ GRUPĘ PRODUCENTÓW ELGAZ

 

1. Gwarancją 10 letnią mogą być objęte urządzenia gazowe typu Elgaz wyprodukowane w
latach 1985-1995 bezpośrednio przez przedsiębiorstwo Elgaz lub firmy, które nabyły licencje
na produkty tych urządzeń
2. Gwarancją 10 letnią nie mogą być objęte urządzenia, które noszą cechy przeróbek
jak i adaptacji niezgodnych z instrukcją oraz urządzenia nie kompletne
3. Warunkami udzielenia 10 letniej gwarancji jest

4. Aby uzyskać prawo do 10 letniej gwarancji należy zgłosić do autoryzowanego punktu
serwisowego kocioł do przeglądu i naprawy, podczas przeglądu pracownicy serwisu określą,
które elementy urządzenia uległy technologicznemu zużyciu niezbędna jest ich wymiana.
Wymiana zużytych części jak i przywrócenie ustawień fabrycznych pozwala zmniejszyć zużycie
gazu nawet do 30 %.
5. W trakcie wizyty u klienta pracownicy dokonują konserwacji urządzenia polegającej na
demontażu paleniska czyszczeniu palników oraz w razie potrzeby wymianie uszczelek
w układzie automatyki.
6. Ustala się koszt wykonania przeglądu jako zryczałtowaną opłatę 49 zł netto a koszt
konserwacji jako zryczałtowaną opłatę 199 zł netto, łącznie 248 zł netto. Podane ceny ​
nie dotyczą czyszczenia bloku kotła.
7. Ustala się również koszty dojazdu w celu w/w usługi w formie zryczałtowanej opłaty

 

Do w/w cen należy doliczyć ewentualne koszty opłat za drogi/autostrady płatne liczone w
obydwie strony.

 

Do w/w cen należy doliczyć podatek VAT.

Podczas konserwacji upoważniony pracownik serwisu zobowiązany jest poinformować
użytkownika kotła o konieczności wymiany odpłatnie wyeksploatowanych elementów co jest
warunkiem udzielenia 10 letniej gwarancji.

10-letnią gwarancją nie jest objęty blok wody kotła.

Po dokonaniu przeglądu i konserwacji kotła po 4 latach przez autoryzowany Serwis
Producenta, gwarancja zostaje automatycznie przedłużona na kolejne 10 lat.

 

Użytkownik kotła zobowiązany jest, pod rygorem utraty prawa do 10 letniej gwarancji,
zgłosić samodzielnie kocioł do przeglądu co 4 lata. ( Producent przez system poinformuje
użytkownika kotła listownie lub za pośrednictwem SMSa lub email o zbliżającym się
terminie wykonania przeglądu z uwagi na upływający 4 letni okres od ostatniej wizyty
serwisu w przypadku posiadania poprawnych danych użytkownika w systemie Wsparcia
Technicznego, brak powiadomienia nie zwalnia użytkownika z obowiązku zgłoszenia kotła do
przeglądu ).

 

Nie dokonanie zgłoszenia kotła do przeglądu po 4 latach oznacza utratę prawa do 10 letniej
gwarancji.

 

Zapraszamy do skorzystania z oferty modernizacji kotła gazowego typu ELGAZ i wznowienia 10 letniej
gwarancji.

OSTRZEŻENIE dotyczące części zamiennych !!!

Ostrzegamy użytkowników kotłów gazowych typu ELGAZ przed zakupem i stosowaniem nie oryginalnych części zamiennych. W Internecie oferowane są części zamienne z demontażu lub produkcji niewiadomego pochodzenia. Nie każda część z wyglądu taka sama ma takie samo przeznaczenie i sposób działania. W przypadku urządzeń gazowych różnica w wysokości, średnicy nawet o 1 milimetr ma bardzo duże znaczenie. Zastosowanie tego typu części może spowodować nieprawidłowe działanie Kotła, znaczne zużycie gazu przy utracie mocy i sprawności Kotła. A nawet spowodować zagrożenie dla życia mieszkańców gdzie eksploatowany jest Kocioł. Zamontowanie nieprawidłowej części może również doprowadzić do uszkodzenia innych elementów sterująco zabezpieczających i uszkodzenia Kotła. Ponadto warto dodać, że zgodnie z obowiązującymi w Unii Europejskiej przepisami, wszelkie naprawy urządzeń gazowych – a Kotły gazowe zaliczane są do tej grupy jako urządzenia energetyczne, mogą być naprawiane tylko i wyłącznie przez przeszkolonych przez Producenta Serwisantów. Nie każdy Serwisant, przedstawiciel gazowni lub zakładu gazowniczego posiada wiedzę o konstrukcji układów automatyki w kotłach gazowych do czego niezbędne jest posiadanie odpowiedniej dokumentacji technicznej. Kotły gazowe typu ELGAZ produkowane w latach 1980 do 2005 i obecnie posiadają około 21 typów automatyki która jest stale modernizowana i tylko Serwis Producenta posiada części zamienne odpowiednie do każdego zastosowanego modelu automatyki, na które po zamontowaniu przez autoryzowany Serwis udzielana jest 10 letnia gwarancja.

Dlatego ostrzegamy użytkowników Kotłów gazowych typu ELGAZ przed nabywanie i stosowaniem nie oryginalnych części zamiennych.

Zgłoszenie

schemat kotła ELGAZ

AUTORYZOWANY SERWIS KOTŁÓW GAZOWYCH TYPU ELGAZ

OFERTA SERWISU

Wykonujemy wszelkie naprawy i konserwacje kotłów gazowych typu ELGAZ oraz innych kotłów wyprodukowanych na licencji ELGAZ jak i innych urządzeń grzewczych takich jak zasobniki ciepła, podgrzewacze wody użytkowej gazowo elektryczne, zbiorniki ciepłej wody użytkowej typu SOLAR wyprodukowanych przez ELGAZ

Naprawiamy również

Ponadto wykonujemy naprawy i konserwacje kotłów gazowych produkcji OLSZTYN, GLIWICE, POZNAŃ, ELBLĄG takie jak KADAM, REGAZ, STERGAZ, JUBAMGAZ i podobne.

Przerobimy kocioł do twoich potrzeb

Dokonujemy również przeróbek kotłów innych producentów, którzy już nie istnieją na rynku na automatykę typu ELGAZ udzielając 10 letniej gwarancji.

Części zamienne (Więcej informacji)

Dysponujemy oryginalnymi częściami zamiennymi do wszystkich wyprodukowanych urządzeń gazowych typu ELGAZ i wymienionych wyżej typów kotłów innych producentów.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wszelkie zgłoszenia napraw kotłów gazowych typu ELGAZ prosimy zgłaszać pod numer telefonu lub za pomocą formularza zgłoszeniowego

WZNOWIENIE 10 LETNIEJ GWARANCJI!!!

10 LETNIA GWARANCJA

Wykonujemy usługi serwisowe  – z terenu całej Polski jak i Ukrainy, Litwy, Czech i Słowacji

W sezonie grzewczym zgłoszenia przyjmujemy całą dobę. W przypadku braku serwisanta dyżurnego zgłoszenie można przesłać SMSem na numer 600 117 067 podając: Imię i Nazwisko, Adres, Nr seryjny kotła, Rok produkcji wraz z opisem usterki. Dodatkowo można dołączyć zdjęcie przodu kotła